פיתוח, שיווק ומכירה של דשן לחקלאות, מוצרי דישון, חומרי הדברה ותכשירי הגנת הצומח לחקלאות | אתר החקלאות של ישראל

דישון, הדברה והגנת הצומח

ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי דישון, הדברה והגנת הצומח

א.ר ערבה ירוקה - ייצור קומפוסט, גריסת גזם חקלאי ומוניציפלי ושירותים חקלאיים נוספים.

אגריקה כצט - שיווק חומרי הדברה ותכשירים להגנת הצומח.

אדמה אגן - פיתוח, ייצור ושיווק חומרים להגנת הצומח.

אינטאגרו - יבוא, פיתוח ושיווק דשנים.

אפעל אגרי - ייצור ושיווק תכשירים להגנת הצומח וחומרי דישון.

גדות אגרו - ייצור ושיווק פתרונות להגנת הצומח.

דשן גת - פתרונות דשן מתקדמים להזנת הצומח.

דשן הצפון - ייצור ושיווק דשן לחקלאות.

חיפה כימיקלים - דשנים לחקלאות.

כיל חיפה - ייצור ושיווק דשנים.

קומפוסט אור - ייצור קומפוסט לחקלאות, מיחזור פסולת אורגנית.

קומפוסט העמקים - ייצור ושיווק קומפוסט.

קומפוסט שדה אליהו - ייצור ושיווק קומפוסט אורגני וזבל עופות.

קומפוסט שלוחות - ייצור ושיווק קומפוסט.

קונצפט לרוקחות - ייצור ושיווק חומרי חיטוי להגנת הצומח.

רמות אופיר - ייצור ושיווק קומפוסט, שרותי פיזור בשטח פתוח על גבי ערוגות ובמטעים, אספקת זבל בקר ועוף.

רמנוע - ייצור כופתיות דשן, זבל עופות ומוצרים לחקלאות אורגנית.

שירז חקלאות - שירות אספקה ופיזור של זבלים אורגנים כגון קומפוסט זבל עוף, זבל בקר, ובוצה.

תפזול תעשיות כימיות - פיתוח, יצור ושיווק חומרי הדברה לחקלאות.

VGI - פיתוח תכשירי דישון והזנה טבעיים ובטוחים לחקלאות.

 

רוצים להצטרף לאתר? צרו איתנו קשר

יצירת קשר

שדה חובה

יצירת קשר

שדה חובה